Menu:

Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badania – KREW
Większość badań powinno wykonywać się na czczo - tzn. bez śniadania, między godz. 7.30 a 9.30 rano. Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy oraz poziom glukozy, zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji (bezmięsnej i bezalkoholowej) do godz.18 (13-godzinna przerwa w spożywaniu posiłków). Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym.  Wysiłek fizyczny umiarkowany może obniżyć stężenie glukozy, cholesterolu, trójglicerydów natomiast zbyt intensywny spowoduje podwyższenie białka, kreatyniny, mocznika, fosforanów, a także enzymów pochodzenia mięśniowego: CK, AST, LDH. Do badania INR pacjent przystępuje na czczo i przed zażyciem tabletki na rozrzedzenie krwi. Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania. Próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania. W przypadku niektórych hormonów , np. prolaktyna, aldosteron, kortyzol, TSH, parathormon (PTH)  istotna jest również pozycja ciała , pora dnia oraz stres psychiczny związany z pobraniem krwi a inne jak hormon wzrostu, luteotropowy (LH), follikutropowy (FSH) wydzielane są z przerwami, dlatego najlepiej byłoby pobrać krew kilkakrotnie a wynik podać jako średni.
UWAGA! W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

Instrukcja pobrania próbki moczu do badania ogólnego
1. Do badania należy przeznaczyć próbkę moczu oddanego rano, po nocnym spoczynku; nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym.
2. Przed oddaniem moczu do badania należy umyć zewnętrzne narządy moczowo - płciowe.
3. Pierwszą porcję moczu należy oddać w toalecie, dopiero następną zebrać do naczynia ( tzw. środkowy strumień ).
4. Mocz należy zebrać do czystego, szczelnie zamykanego naczynia, w ilości min. 10 ml. Pojemniki są do nabycia w laboratorium.
5. Naczynie należy czytelnie opisać zamieszczając na nim imię i nazwisko pacjenta oraz datę i godzinę pobrania próbki.
Próbkę moczu należy dostarczyć do laboratorium nie później niż 2 godziny po pobraniu.

Przygotowanie do badania – KAŁ
Pobieramy małą ilość do specjalnego pojemniczka. Służy do tego umieszczona w nim łopatka. Ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność krwi utajonej, jaj pasożytów i lamblii.

Mocz do badań bakteriologicznych – PANOWIE
Mocz do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:
1. Zaopatrzyć się w jałowy pojemnik.
2. Umyć ręce bieżącą wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem.
3. Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki.
4. Przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać za zewnętrzne ścianki.
5. Zsunąć napletek odsłaniając ujście cewki moczowej.
6. Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem.
7. Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
8. Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika , do 1/3 jego wysokości.
9. Natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili transportu przechowywać w lodówce.

Mocz do badań bakteriologicznych – PANIE
Mocz do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:
1. Zaopatrzyć się w jałowy pojemnik.
2. Umyć ręce bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem.
3. Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki.
4. Przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać za zewnętrzne ścianki.
5. Jedną ręką rozchylić wargi sromowe większe odsłaniając ujście cewki moczowej.
6. Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem.
7. Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
8. Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddac bezpośrednio do pojemnika , do 1/3 jego wysokości.
9. Natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do laboratorium - do chwili transportu przechowywać w lodówce.

Przygotowanie do badania – WYMAZ Z GARDŁA / NOSA
Na wymaz z gardła pacjent powinien zgłosić się na czczo; bez jedzenia, picia, mycia zębów (te czynności mogą spowodować wyniki fałszywie ujemne). Wymaz wykonuje się przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, a w celu kontroli leczenia, min. 5 dni po zakończeniu leczenia. Jeżeli zachodzi konieczność robienia wymazu w trakcie nieskutecznej antybiotykoterapii należy podać laboratorium jakie antybiotyki i jak długo pacjent zażywał.