Menu:

H

Badania

  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -   -  Y  -  Z   -  Ż  -

 

H

HBs Ag - test potwierdzenia
HBsAg
HCV
HCV - genotypowanie
HCV RNA - jakościowo
HCV RNA -ilościowo
HE-4 (marker raka jajnika)
Hemochromatoza
Hemoglobina glikowana (HbA1c)
HIV - test potwierdzenia
HIV Ag/Ab
HLAB27
Homocysteina
Hormon anty - millerowski
Hormon wzrostu (GH)