Menu:

Badania

Badania

  -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -   -  Y  -  Z   -  Ż  -

 

A

aCCP
Adrenalina
AFP
Albumina
Aldosteron
Alergeny pokarmowe w profilu mieszanym
Alergeny pokarmowe w profilu pokarmowym
Alergeny wziewne w profilu mieszanym
Alfa 1 - antytrypsyna
ALP - fosfataza alkaliczna
ALT - aminotransferaza alaninowa
Amylaza  w surowicy
Amylaza w moczu
ANA1 - profil
ANA3 - profil
ANCA (p/ciała p/plazmatyczne)
Androstendion
anty - HAV IgM
anty HAV - całkowite
anty HBc IgM
Anty HBC- całkowite
anty-HBs
Antygen Giardia intestinalis (Lamblia) met. ELISA
Antygen Helicobacter Pylori
Antykoagulant toczniowy
Antytrombina III
APC - oporność na aktywne białko C
Apolipoproteina A I (apo A I)
Apolipoproteina B (apo B)
ASMA - P/ciała p/mięśniom szkieletowym
ASO ilościowo
AST - aminotransferaza asparaginianowa
aTG - przeciwciała p/tyreoglobulinie
aTPO - przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej